Aparatura

Analizator termiczny TGA/DSC

Analizator ICP

Analizator powierzchni i porowatości

Chromatograf HPLC

Układy do pomiarów temperaturowo programowanych wyposażone   w chromatografy

 

Układy do pomiarów temperaturowo programowanych wyposażone   w spektrometry masowe

 

Spektrofotometr UV-Vis ze sferą integrującą

Dwa spektrofotometry UV-Vis