Aparatura

  • dwa układy do badań temperaturowo programowanych, wyposażone w spektrometry masowe

  • dwa układy do badań temperaturowo programowanych, wyposażone w chromatografy gazowe

  • aparat do badań teksturalnych metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu
  • chromatograf HPLC
  • 2 spektrometry UV-VIS

  • uklad do badań temperaturowo programowanej redukcji