8. Czech-Polish Catalytic Symposium, 15.02.2019 r., Ostrava

Wizyta gości z Walencji

W czerwcu 2018 r. gościliśmy prof. Antonio Eduardo Palomares i prof. Urbano Diaz z Instituto de Technologia Quimica w Walencji w Hiszpanii. Z tym ważnym ośrodkiem badawczym nasz zespół współpracuje od kilku lat, mamy wspólne publikacje, a nasi pracownicy i doktoranci w trakcie pobytów w Walencji korzystają z doświadczeń tamtejszych naukowców.

7. Czesko-Polskie Sympozjum Katalityczne, 02.02.2018 r., Ostrawa

6. Czesko-Polskie Sympozjum Katalityczne, 03.02.2017 r., Ostrawa

Promocja doktorska

W dniu 27 listopada 2014 roku w auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość promocji doktorskich Wydziału Chemii. Wśród promowanych osób była dr inż. Małgorzata Rutkowska, która złożyła przysięgę doktorską i odebrała dyplom z rąk promotora.

fot. fot. Filip Radwański, Małgorzata Rutkowska