Projekty

Realizowane

 • Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej
  Projekt badawczy OPUS finansowany ze środków NCN
 • Badanie synergetyki składników katalizatora w reakcji rozkładu amoniaku jako źródła wodoru, na bazie podpórkowanych hybrydowych materiałów grafenowych
  Projekt badawczy PRELUDIUM finansowany ze środków NCN

Zakończone

 • Syntetyczne i naturalne glinokrzemiany warstwowe jako podstawa wysokopowierzniowych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej
  Projekt badawczy OPUS realizowany w latach 2017-2020 ze środków NCN
 • Funkcjonalizacja zeolitów mikro-mezoporowatych dla potrzeb wysokoselektywnych procesów katalizy środowiskowej
  Projekt badawczy Iuventus plus finansowany ze środków MNiSzW
 • Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów środowiskowych
  Projekt badawczy OPUS finansowany w latach 2013-2016 ze środków NCN
 • Opracowanie syntezy nowoczesnych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej
  Projekt badawczy finansowany ze środków NCN
 • Catalytic decomposition and catalytic reduction of N2O using a new generation of functionalized microporous and mesoporous inorganic materials
  Projekt badawczy realizowany w latach 2010-2014 ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Program MPD", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Nanokompozytowe materiały o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2010-2013 ze środków MNiSzW (N N507 426939)
 • Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO)
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2009-2012 ze środków KBN (N209 099337)
 • Wysokopowierzchniowe materiały tlenkowe o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze środków KBN (N507 150 32/4091)
 • Opracowanie innowacyjnych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej na osnowie flogopitowych i wermikulitowych minerałów warstwowych dla procesów konwersji tlenków azotu do diazotu
  Zadanie badawcze w ramach projektu zamawianego finansowanego w latach 2005-2008 ze środków KBN (PBZ-KBN-116/T09/2004)