Wybrane publikacje

L. Chmielarz, Z. Piwowarska, M. Rutkowska, M. Wojciechowska, B. Dudek, S. Witkowski, M. Michalik; Total Oxidation of Selected Mono-Carbon Vocs over Hydrotalcite Originated Metal Oxide Catalysts; Catal. Comm. 17 (2012) 118-125

L. Chmielarz, M. Wojciechowska, M. Rutkowska, A. Adamski, A. Węgrzyn, A. Kowalczyk, B. Dudek, P. Boroń, M. Michalik, A. Matusiewicz; Acid-Activated Vermiculites as Catalysts of the Denox Proces; Catal. Today 191 (2012) 25-31

R. Dziembaj, M.M. Zaitz, M. Rutkowska, M. Molenda, L. Chmielarz; Nanostructured Co-Ce-O Systems for Catalytic Decomposition of N2O; Catal. Today 191 (2012) 121-124

P.W. Dunne, A.M. Carnerup,  A. Węgrzyn, S. Witkowski, R.I. Walton; Hierarchically Structured Ceria-Silica: Synthesis and Thermal Properties; J. Phys. Chem. C 116(24) (2012) 13435-13445