Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych

Zespół

 

          prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
          dr hab. Agnieszka Węgrzyn
          dr inż. Małgorzata Rutkowska
          mgr Aleksandra Borcuch
          mgr Andrzej Kowalczyk
          mgr inż. Monika Marosz
          mgr Zofia Piwowarska
          mgr Marcelina Radko
          mgr Aneta Święs

 

 

 

Główne kierunki badań

 • Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych:

NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O),
lotne związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO),
amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3)
sadza (katalityczne dopalanie sadzy)

 • Optymalizacja katalitycznego procesu syntezy biokomponentów paliw
   
 •  Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków
   
 • Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów krzemianowych i glinokrzemianowych o programowanej strukturze porowatej (np. zeolity 2D, zeolity o hierarchicznej strukturze porowatej, PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych
   
 • Badania wysokopowierzchniowych układów mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego dla zastosowań w katalizie heterogenicznej